eng: quality assurance 

Definicja 

część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania jakościowe będą spełnione 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.6