eng: scope of attestation 

Definicja 

dziedzina lub właściwości przedmiotów oceny zgodności objętych atestacją 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 5.3