eng: reciprocity 

Definicja 

stosunki między dwiema stronami, w ramach których obie strony mają względem siebie te same prawa i obowiązki 1) 

Komentarz 

  • Wzajemność może istnieć przy porozumieniu wielostronnym, obejmującym sieć wzajemnych stosunków dwustronnych. 
  • Mimo równości praw i obowiązków, możliwości z nich wynikające mogą być różne; może to prowadzić do nierówności stosunków między stronami. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.11