eng: specified requirement 

Definicja 

potrzeba lub oczekiwanie, które zostało określone 1) 

Komentarz 

  • Wyspecyfikowane wymagania mogą być określone w dokumentach normatywnych, takich jak przepisy, normy i specyfikacje techniczne. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 3.1