eng: requirement 

Definicja 

potrzeba lub oczekiwanie, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe 1) 

Komentarz 

  • Przyjęte zwyczajowo” oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji i stron zainteresowanych uwzględnienia rozpatrywanej potrzeby lub oczekiwania. 
  • Wymaganie wyspecyfikowane to takie, które jest ustalone, na przykład w udokumentowanej informacji. 
  • Do wskazania specyficznego rodzaju wymagania, np. wymagania dotyczącego wyrobu, wymagania dotyczącego zarządzania jakością, wymagania dotyczącego klienta, wymagania jakościowego można zastosować kwalifikator. 
  • Wymagania mogą być stawiane przez różne strony zainteresowane lub przez samą organizację. 
  • Dla osiągnięcia wysokiego poziomu zadowolenia klienta może być konieczne spełnienie oczekiwania klienta, nawet jeśli nie jest ono określone, ani ogólnie dorozumiane, ani obowiązkowe. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez dodanie powyższych komentarzy do hasła od 3 do 5. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.4