eng: regulatory requirements 

Definicja 

obowiązkowe wymaganie wyspecyfikowane przez organ, uprawniony przez organ ustawodawczy 1) 

1) EN ISO 9000:2015