eng: 

Definicja 

wynik procesu 1) 

Komentarz 

  • To, czy wyjściem organizacji jest wyrób, czy usługa zależy od przewagi jego właściwości, np. obraz na sprzedaż w galerii jest wyrobem, podczas gdy malowanie na zlecenie jest usługą, hamburger zakupiony w sklepie jest wyrobem, podczas gdy hamburger zamówiony i podany w restauracji jest usługą. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.5