eng: environmental impact 

Definicja 

każda zmiana w środowisku, zarówno niekorzystna, jak i korzystna, która w całości lub częściowo jest spowodowana aspektami środowiskowymi organizacji 1) 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.2.4