eng: audit conclusion 

Definicja 

wynik audytu, po rozważeniu celów audytu i wszystkich ustaleń z audytu 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.10