eng: quality characteristic 

Definicja 

inherentna właściwość obiektu związana z wymaganiem 1) 

Komentarz 

  • „Inherentna” oznacza nierozłączna z czymś, w szczególności jako stała właściwość. 
  • Właściwość przypisana do obiektu (np. cena obiektu) nie jest właściwością jakościową tego obiektu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.2