eng: risk owner 

Definicja 

osoba lub jednostka rozliczana z zarządzania ryzykiem i uprawniona do tego zarządzania 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.5.1.5/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.7