eng: critical limit 

Definicja 

kryterium rozróżniające stan możliwy do zaakceptowania od nieakceptowalnego 1) 

Komentarz 

  • Wartości krytyczne są ustanawiane w celu określania, czy CCP pozostaje pod kontrolą. Jeżeli wartość krytyczna zostaje osiągnięta lub przekroczona, wyroby których to dotyczy są uznawane za potencjalnie niebezpieczne 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.11