eng: defect 

Definicja 

niezgodność odnosząca się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania 1) 

Komentarz 

  • Różnica między pojęciami wada a niezgodność jest ważna, ponieważ ma konotacje prawne, w szczególności te, które są związane z zagadnieniami odpowiedzialności za wyrób lub usługę. 
  • Charakter informacji, takich jak instrukcje eksploatacji lub obsługiwania, dostarczonych przez dostawcę, może mieć wpływ na zamierzone użytkowanie przez klienta. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.10