eng: audit findings 

Definicja 

Wyniki oceny zebranych dowodów z audytu w stosunku do kryteriów audytu 1) 

Komentarz 

  • Ustalenia z audytu wskazują na zgodność albo niezgodność. 
  • Ustalenia z audytu mogą prowadzić do zidentyfikowania możliwości doskonalenia lub zarejestrowania dobrych praktyk. 
  • W języku angielskim, jeżeli kryteria audytu zostały wybrane z wymagań prawnych lub wymagań regulacyjnych, ustalenia z audytu można określić jako „compliance” lub „non-compliance”. 
  • Dobrą praktyka jest wpisywanie ustaleń wg następującej kolejności: 
  • zgodność, dokumentująca działania zgodne z kryteriami audytu; 
  • możliwość doskonalenia, dokumentująca działania, które można poprawić; 
  • niezgodność, dokumentująca działania niezgodne z kryteriami audytu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.8