eng: training 

Definicja 

proces zapewnienia i rozwijania wiedzy, umiejętności i sposobów zachowań w celu spełnienia wymagań 1) 

Komentarz 

  • Szkolenie było skuteczne, jeśli zostały osiągnięte zarówno cele organizacyjne, jak i cele szkoleniowe. 
  • W przypadku oceny krótkoterminowej, zaleca się uzyskanie informacji zwrotnych od szkolącego dotyczących metod szkolenia, wykorzystywanych zasobów oraz wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku szkolenia. 
  • W przypadku oceny długoterminowej, zaleca się ocenienie wykonanej przez szkolonego pracy i poprawy produktywności. 

1) PN-ISO 10015:2004 pkt 3.2