eng: risk management framework 

Definicja 

zestaw elementów zapewniających podstawy i ustalenia organizacyjne w zakresie projektowania, wdrażania, monitorowania, dokonywania przeglądów i ciągłego doskonalenia zarządzania ryzykiem w całej organizacji 1) 

Komentarz 

  • Podstawy obejmują polityki, cele, upoważnienie i zaangażowanie dotyczące zarządzania ryzykiem. 
  • Ustalenia organizacyjne obejmują plany, relacje, odpowiedzialność, zasoby, procesy i działania. 
  • Struktura ramowa zarządzania ryzykiem jest osadzona w ogólnych strategicznych i operacyjnych politykach i praktykach organizacji. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 2.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.3