eng: workplace 

Definicja 

przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.19