eng: 

Definicja 

brak zgody wynikający z reklamacji przedłożonej rozjemcy 1) 

Komentarz 

  • Niektóre organizacje pozwalają swoim klientom wyrazić swoje niezadowolenie rozjemcy pierwszej instancji. W tej sytuacji, wyrażenie niezadowolenia staje się reklamacją, gdy zostanie przesłane do organizacji w celu uzyskania odpowiedzi, oraz staje się sporem, jeżeli nie zostanie rozwiązane przez organizację bez interwencji rozjemcy. Wiele organizacji preferuje, aby klienci najpierw im wyrażali niezadowolenie przed skorzystaniem z zewnętrznego rozstrzygania sporów. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.9.6