eng: effectiveness 

Definicja 

stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte 1) 

Komentarz 

  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.11