eng: regrade 

Definicja 

zmiana klasy niezgodnego wyrobu lub usługi w celu uczynienia ich zgodnymi z wymaganiami różniącymi się od początkowych wymagań 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.4