eng: review 

Definicja 

określanie przydatności, adekwatności lub skuteczności obiektu w celu osiągnięcia ustalonych celów 1) 

Przykład 

Przegląd zarządzania, przegląd projektowania i rozwoju, przegląd wymagań klienta, przegląd działań korygujących i ocena równoważna. 

Komentarz 

  • Przegląd może również obejmować określanie efektywności. 
  • W zarządzaniu ryzykiem przegląd może być zastosowany wobec struktury ramowej zarządzania ryzykiem, procesu zarządzania ryzykiem, ryzyka lub środka kontroli. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.11.2