eng: risk profile 

Definicja 

opis zestawu ryzyk 1) 

Komentarz 

  • Zestaw ryzyk może zawierać ryzyka odnoszące się do całej organizacji, do jej części lub do inaczej zdefiniowanego zakresu. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.2.5/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.20