eng: risk management process 

Definicja 

systematyczne stosowanie polityk, procedur i praktyk zarządzania do działań w zakresie komunikacji, konsultacji, ustanawiania kontekstu, oraz identyfikowania, analizowania, ewaluacji, postępowania z ryzykiem, monitorowania i przeglądu ryzyka 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.8