eng: level of risk 

Definicja 

wielkość ryzyka lub kombinacji ryzyk, wyrażona w postaci kombinacji następstw oraz ich prawdopodobieństwa 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1.8/PN-ISO 31000:2012 pkr 2.23