eng: intralaboratory comparison 

Definicja 

zorganizowanie, wykonanie i ocena pomiarów lub badań tego samego lub podobnych obiektów, w tym samym laboratorium (3.6), zgodnie z uprzednio określonymi warunkami 1) 

1) żródło: EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.4.