eng: food safety policy 

Definicja 

ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące bezpieczeństwa żywności, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo 1) 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.4