eng: risk management plan 

Definicja 

plan zawarty w strukturze ramowej zarządzania ryzykiem określający podejście, elementy zarządzania i zasoby, które będą zastosowane w zarządzaniu ryzykiem 1) 

Komentarz 

  • Elementy zarządzania zwykle obejmują procedury, praktyki, przypisanie odpowiedzialności, kolejność i terminy działań. 
  • Plan zarządzania ryzykiem może być zastosowany zarówno do określonego wyrobu, procesu i projektu, jak również do części lub całości organizacji. 
  • Zasoby mogą obejmować środki finansowe, instalacje, wyposażenie, technologię i metody 2) 

1) SO Guide 73:2009, definicja 2.1.3/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.6 
2) PN-ISO 8402:1996 pkt 1.2, uwaga