eng: quality plan 

Definicja 

specyfikacja procedur i związanych z nimi zasobów, jakie mają być zastosowane, przez kogo i kiedy w odniesieniu do danego obiektu 1) 

Komentarz 

  • Procedury te zazwyczaj obejmują procedury związane z procesami zarządzania jakością oraz procesami realizacji wyrobów i usług. 
  • Plan jakości często zawiera odniesienia do części księgi jakości lub do dokumentów procedury. 
  • Plan jakości jest zazwyczaj jednym z wyników planowania jakości. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.9