eng: 

Definicja 

– rada nadzorująca konfigurację 
– organ decyzyjny 
– osoba lub grupa osób, którym nadano odpowiedzialność i uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczących konfiguracji 1) 

Komentarz 

  • Zaleca się, aby odpowiednie strony zainteresowane w organizacji i poza nią były reprezentowane w organie decyzyjnym. 

1) EN ISO 9001:2015 pkt 3.1.5