eng: 

Definicja 

sformalizowane rejestrowanie i składanie sprawozdań dotyczących informacji o konfiguracji (3.6.8), statusie proponowanych zmian oraz statusie wprowadzenia zatwierdzonych zmian 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.14