eng: third-party conformity assessment activity 

Definicja 

działanie związane z oceną zgodności, wykonywane przez osobę lub jednostkę niezależną od osoby lub organizacji, która dostarcza przedmiot i od użytkownika zainteresowanego tym przedmiotem 1) 

Komentarz 

  • Kryteria niezależności jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących podano w normach międzynarodowych lub przewodnikach mających zastosowanie do ich działalności. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.4