eng: first-party conformity assessment activity 

Definicja 

działanie związane z oceną zgodności, wykonywane przez osobę lub organizację, która dostarcza przedmiot 1) 

Komentarz 

  • Sformułowania: strona pierwsza, druga i trzecia są stosowane do scharakteryzowania działań związanych z oceną zgodności w odniesieniu do danego przedmiotu i nie powinny być mylone z prawną identyfikacją odpowiednich stron umowy. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.2