eng: entity item 

Definicja 

– to, co może być odrębnie opisane i rozpatrywane 1) 
– jednostka, element, cokolwiek dostrzegalnego lub wyobrażalnego2) 

Przykład 

– Wyrób, usługa, proces, osoba, organizacja, system, zasób. 

Komentarz 

  • Obiekty mogą być materialne (np. silnik, kartka papieru, diament), niematerialne (np. kurs wymiany, plan projektu) lub wyobrażone (np. przyszły stan organizacji). 

1) PN-ISO 8402:1996 pkt 1.1 
2) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.1