eng: top management 

Definicja 

osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują 1) 

Komentarz 

  • Najwyższe kierownictwo ma kompetencje do delegowania uprawnień i zapewnienia zasobów w organizacji. 
  • Jeżeli zakres systemu zarządzania obejmuje tylko część organizacji, wówczas termin najwyższe kierownictwo odnosi się do tych, którzy kierują tą częścią organizacji i ją nadzorują. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemu zarządzania, podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.1.1