eng: surveillance 

Definicja 

systematyczne powtarzanie działań związanych z oceną zgodności jako podstawa do utrzymania ważności oświadczenia o zgodności 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 6.1