eng: 

Definicja 

[organizacja] cel istnienia organizacji wyrażony przez najwyższe kierownictwo 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.11