eng: scrap 

Definicja 

działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi w celu uniemożliwienia ich pierwotnie zamierzonego użycia 1) 

Przykład 

Recykling, zniszczenie. 

Komentarz 

  • W przypadku niezgodnej usługi uniemożliwienie jej wykonywania następuje poprzez niekontynuowanie usługi. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.10