eng: laboratory 

Definicja 

jednostka realizująca jedną lub więcej następujących działalności: 
– badanie 
– wzorcowanie 
– pobieranie próbek, poddawanych następnie badaniom lub wzorcowaniom 1) 
 

Komentarz 

  • W kontekście niniejszego dokumentu „działalność laboratoryjna” odnosi się do trzech wyżej wymienionych działalności. 

1) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.6.