eng: critical control point 

Definicja 

etap, który można kontrolować i jest to niezbędne w celu zapobiegania lub eliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności, względnie redukowania go do akceptowalnego poziomu 1) 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.10