eng: audit criteria 

Definicja 

zestaw polityk, procedur lub wymagań używanych jako odniesienie, do których porównuje się obiektywne dowody 1) 

Komentarz 

  • Kryteria audytu 2) są stosowane jako odniesienie, w stosunku do którego określana jest zgodność, i mogą obejmować mające zastosowanie polityki, procedury, normy, wymagania prawne, wymagania systemu zarządzania, wymagania wynikające z umów lub kodeksy postępowania w danym sektorze lub inne zaplanowane ustalenia. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.7 
2) EN ISO 19011:2011 pkt 5.4.2