eng: inspection 

Definicja 

badanie projektu wyrobu, wyrobu, procesu lub instalacji i określenie ich zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami lub, na podstawie profesjonalnego osądu, z wymaganiami ogólnymi 1) 

Komentarz 

  • Kontrola procesu może obejmować kontrolę osób, urządzeń, technologii i metodyki. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 4.3