eng: external context 

Definicja 

środowisko zewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów 1) 

Komentarz 

  • Kontekst zewnętrzny może uwzględniać: 
  • środowisko kulturowe, społeczne, polityczne, prawne, regulacyjne, finansowe, technologiczne, ekonomiczne, naturalne oraz konkurencyjne środowisko niezależnie od rozpatrywanego zakresu: międzynarodowego, narodowego, regionalnego lub lokalnego; 
  • kluczowe czynniki i trendy mające wpływ na cele organizacji oraz 
  • relacje z zewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie i wartości. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.10