eng: configuration 

Definicja 

powiązane ze sobą funkcjonalne i fizyczne właściwości wyrobu lub usługi zdefiniowane w informacji o konfiguracji wyrobu 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.6