eng: customer 

Definicja 

osoba lub organizacja, która mogłaby otrzymywać lub otrzymuje wyrób lub usługę, które są przeznaczone dla niej lub organizacji, lub wymagane przez tę osobę lub organizację 1) 

Przykład 

Konsument, interesant, użytkownik końcowy, detalista, odbiorca wyrobu lub usługi w ramach procesu wewnętrznego, beneficjent i nabywca. 

Komentarz 

  • Klient może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.4