eng: equal and national treatment 

Definicja 

traktowanie – w sytuacji porównywalnej – wyrobów lub procesów pochodzących z innych krajów, w sposób nie mniej korzystny niż podobnych wyrobów lub procesów pochodzenia krajowego lub pochodzących z jakiegokolwiek innego kraju 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.14