eng: traceability 

Definicja 

zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji obiektu 1) 

Przykład 

Jeżeli rozpatruje się wyrób lub usługę, to identyfikowalność może dotyczyć: 

  • pochodzenia materiałów i części, 
  • historii przetwarzania, 
  • dystrybucji i lokalizacji wyrobu lub usługi po dostarczeniu. 

Komentarz 

  • W obszarze metrologii przyjęto definicję z ISO/IEC Guide 99. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.13