eng: hazard identification 

Definicja 

proces rozpoznawania tego czy zagrożenie istnieje oraz określania jego charakterystyk 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.8