eng: form 

Definicja 

dokument wykorzystywany do zapisu danych wymaganych w systemie zarządzania jakością 1) 

Komentarz 

  • Formularz staje się zapisem po wprowadzeniu danych. 

1) ISO/TR 10013:2001(E