eng: 

Definicja 

mierzalny wynik 1) 

Komentarz 

  • Efekt działania może odnosić się do ustaleń ilościowych lub jakościowych. 
  • Efekt działania może odnosić się do zarządzania, działaniami, procesami, wyrobami, usługami, systemami lub organizacjami. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez modyfikację Komentarza 2 do hasła. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.8