eng: 

Definicja 

[zarządzanie projektem] najmniejsza zidentyfikowana jednostka pracy nad projektem 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.11